View All Trailers

Shaolin Long Arm aka Chinese Kung Fu aka Super Dynamo aka Duel of the Masters BUY NOW

Year: 1974
Starring: Li Lung Hua,Chu Shua Wa,Cheung Ching Fung,Suen Liu,Joan Lin,Cheung Keung,Kuo Ping,Woo Chau Ping, Woo Hon Cheung,Chen Chin Hai,Gai Ming
Director: Artis Chow
COLLECTORS Special FLK Sub & Dub! UNCUT VERSION!