View All Trailers

Martial Mates aka Black Dragon River aka Hei Long Jiang aka The Heuk Ryong River BUY NOW

Year: 1976
Starring: Casanova Wong,Hwang Jang Lee,Chiu Chun,Jang Jeong Kuk,Lee Ki Young,Kwon Il Soo,Elton Chong,Chang Choon Un,Roman Lee Kang Jo
Director: Kim Seon Gyeong
COLLECTORS Korean Audio Classic! Subbed & Dubbed