View All Trailers

FLK Classic Swordplay Trailers 70's - 80's- 2 Hours Non-Sop ACTION Trailers! BUY NOW

Year: 1970
Starring: Meng Fei, Wang Kuan Hsiung aka Champ Wongi, Jason Pai Piao,Ti Lung, David Chiang, Tsui Sui Keung,Chi Kwan Chun,Alex Fu Sheng,Jimmy Wang Yu , Chen Kwan Tai , Lo Lieh , Tsui Siu Keung , Lung Fei , Chan Wai Lau , Gam Dai
Director: Mixed
Classic Swordplay 2 Hours NON-STOP Action! FLK Project Compilation