<< Prev. 1 | 2 | 3 | 268 |Next

Fist Of Shaolin aka Fist of Shao-Lin aka Fists of Shaolin BUY NOW

Year: 1973
Starring: Pai Ying, Ching Ling (Pearl Cheung Ling), Sun Chia Lin, Wan Chung Shan, Lin Hsiao Hu,Han Ying Chieh, Lung Fei, Sit Hon, Hsieh Hsing, Man Chung San, Hsieh Hsing, Got Siu Bo
Director: Lee Sun
COLLECTORS! SHAPES CLASSIC!!! Subbed & Dubbed Version!!

Full Moon Scimitar aka Yuan Yue Wan Dao BUY NOW

Year: 1979
Starring: Derek Yee,Lisa Wong,Wong Yung,Meg Lam,Yueh Hua,Ku Kuan Chung,Norman Chu,Johnny Wang Lung Wei,Cheng Miu,Teresa Ha Ping,Chui Gai Heung,Helen Poon,Yeung Chi Hing,Chan Shen,Wong Ching Ho,Shum Lo,Wang Han Chen,Kong Chuen,Yuen Wah,Alan Chan,Lee Hang,Wong Pau Gei,Austin Wai,Tang Tak Cheung,Law Keung,Wong Chi Ming,Yuen Bun,Chan Dik Hak,Huang Ha,Chui Fat
Director: Chor Yuen
Classic! English Dubbed! & Subbed!

5 Pattern Dragon Claws aka Dragon Claws aka Thunder Fist aka Nwoi Fighting Technique (Noegwon) aka Five Pattern Dragon Claws BUY NOW

Year: 1983
Starring: Hwang Jang Lee, Dragon Lee, Baek Hwang Ki,Gam Gei Fan, Gam Hei Wang, Piu Yuen Chu, Chui Choi Jing
Director: Godfrey Ho
COLLECTORS Korean Classic's Subbed & Dubbed Korean Languague!

Men of The Hour aka Shang Li aka The Heroic Figure aka Black Hercules vs. Yellow Tiger aka Masters of the Iron Arena aka Wu Tang Matrix BUY NOW

Year: 1977
Starring: Ching Ling aka (Pearl Cheung Ling), Cliff Lok, Charlie Chin, Betty Tei Pei, Nora Miao, Lo Lieh, Tien Yeh, Yueh Yang,Miao Tien, Lau Lap Cho, Chen Chiu, Sit Hon, Tin Ming, Cheng Fu Hung, Lee Keung, Man Man,
Director: Chan Ming Wa
COLLECTORS FLK Special FLK Subbed & Dubbed

Crazy Guy with super Kung Fu aka 3 Donkeys aka Three Donkeys BUY NOW

Year: 1983
Starring: Pang Gang, Li Yi Min, Mark Long, Cheng Fu Hung, Lee Man Tai, Dean Shek, Wong Chi Sang, Wei Ping Ao, Yee Yuen, Sun Jung Chi, Ching Ching, Su Chen Ping, Au Lap Bo
Director: Wong Lung
COLLECTORS SHAPES! Classic Subbed & Dubbed UNCUT!

Iron Dragon Strikes Back aka The Gold Connection BUY NOW

Year: 1979
Starring: Bruce Li (Ho Chung Dao), Philip Kao Fei, Han Kwok Choi, San Kuai, Luk Chuen aka (Shakamura Yashiyusha)
Director: Siu Kwai
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed