<< Prev. 1 | 2 | 3 | 300 |Next

Yellow Peril aka Huang Huo aka Disasters BUY NOW

Year: 1984
Starring: Alan Tan,Tong Lan Fa,Kam Hing Yin,Chang Yi,Siu Yuk Lung,Jackson Ng,Clarence LeeMark Cheung Lui,Walter Tso,Tony Leung Siu Hung,Sai Gwa Pau,Lau Shiu Gwong,Cheung Bing Chuen,Christopher Durkin,Arnault Mauoiere,Luk Ying Hong,Stephen H Dan,Cheung Hei
Director: Terry Tong
COLLECTORS Letterbox -English Dubbed & Chinese Audio!!!! UNCUT!

A Fist Full Of Talons aka Hu Ying aka A Fistful of Talons aka Wind, Forest, Fire & Mountains BUY NOW

Year: 1983
Starring: Billy Chong, Hwang In Sik, Pai Ying, Tien Feng, Chiang Tao, Ma Chin Ku, Cheng Kei Ying, Got Siu Bo, Li Kun, Chan Shan, Hilda Liu Hao Yi
Director: Suen Chung
COLLECTORS Widescreen English Dubbed & Subbed FLK Project UNCUT!!!

Outlaw Genes aka Twist BUY NOW

Year: 1982
Starring: Chan Wei Man, Wong Ching, Phillip Ko Fei, Yim Chau Wa
Director: Stanley Siu Wing
COLLECTORS Triad Classics Chan Wei Man Re-Mastered English Subtitles UNCUT!

Cub Tiger From Kwantung aka Master With Cracked Fingers aka Little Tiger from Kwantung aka Little Tiger of Canton aka Ten Fingers Of Death BUY NOW

Year: 1973
Starring: Jackie Chan, Kwong Young Moon,Shu Pei Pei,Kwan Chung,Chen Hung Lieh,Gam Gwan, Yuen Biao,Tien Feng, Hon Kwok Choi,Chin Yuet Sang,Dean Shek, Mars
Director: Ngai Hoi Fung &Gam Yam
COLLECTORS Jackic Chan Special Subbed & Dubbed UNCUT! With Alternate Ending!

One Arm Vs The Red Devil aka One Armed Swordsman VS The Umbrella Girl aka The Great Duel BUY NOW

Year: 1971
Starring: Lou Bin, So Gam Lung, Frankie Wei, Yee Yuen, O Yu Man, Yip Ching, Pan Ying Zi, Shen Yi, Wang Tai Lang, Li Min Lang, Lee Keung
Director: Fu Ching Wa
COLLECTORS Special FLK Cleaned Up Version RARE!! Classic Swordplay

Secret Message aka Ninja Massacre aka Deadly Secret aka Bei Tip BUY NOW

Year: 1979
Starring: Lung Chuan Er aka (Doris Chen), Chen Sing, Pai Ying, Wen Chiang Lung, Hsia Kwan Li, Philip Kao Fei, Shih Chung Tin, Sit Hon, Man Man, Tin Ming, Tien Ming, Lee Yan Wa,
Director: Lo Shan