<< Prev. 1 | 2 | 3 | 280 |Next

Jackie and Bruce To The Rescue aka Twin Ships aka Fist Of Death aka Jackie vs. Bruce to the Rescue aka Ssangbae BUY NOW

Year: 1981
Starring: Kim Tai Jong aka Tong Lung (3), Lee Siu Ming aka Jackie Chang, Eagle Han Ying, Bruce Cheung Mong aka Chang Il Shik,Wong Bao Yuk,Chen Shan,Baek Hwang Ki
Director: Wu Chia Chun
COLLECTORS KOREAN Blu Ray SPECIAL FLK Subbed & Dubbed Version!

18 Bronzemen aka Eighteen Bronzemen BUY NOW

Year: 1976
Starring: Carter Wong, Polly Shang Kuan, Chang Yi, O Yau Man, Yee Yuen, Tien Peng, Liu Ping, Chiang Nan (Kong Nan), Su Chen Ping, Wong Fei Lung, Shaw Lou Hui, Lau Lap Cho, Grace Chan, Yuen Sam, Chui Lap, Wong Fan
Director: Joseph Kuo
COLLECTORS Blu Ray Edition FLK Subbed & Dubbed Collectors ONLY!

Black Dragon (Heuglyong) BUY NOW

Year: 1975
Starring: Bruce Cheung Mong aka Chang Il Shik,Kwong Young Moon,Pearl Lin,Kim Wang Kuk,Park Dong Yong
Director: Kim Seon Gyeong
COLLECTORS Exclusive Korean Movie UNCUT Version FLK Chinese & French Dubbed With English Subs

Korean Connection aka Billy Chan aka Returned Single Legged Man (Dol-a-On Oedali) aka One Way Bridge aka Returned Single Legged Man BUY NOW

Year: 1974
Starring: Han Yong Cheol aka Charles Han, Kwong Young Moon, Kwon Il Soo,Hwang Jang Lee, Jeong Ae Jeong, Lee So Yeong,Park Dong Yong
Director: Doo Yong Lee
COLLECTORS Korean Special Subbed & Dubbed Version!

Ring of Death aka Bastard Kung Fu Master aka Jung-ri's School of Yong-hyung-ma BUY NOW

Year: 1980
Starring: Cliff Lok, Hwang Jang Lee, Shek Kin, Kwong Young Moon, Linda Ling Ying, Dean Shek, Chiang Kam, Roy Horan, Lee Hoi San, Hsu Hsia, Corey Yuen Kwai, Wu Jiaxiang
Director: Ng See Yuen
COLLECTORS Classic FLK Subbed & Dubbed Version!

Death Fist aka Don't Ask My Way To Go aka (Naegalgil-eul mudjima) BUY NOW

Year: 1976
Starring: Kwong Young Moon, O Hui ja,Il Shik Chang,Shung Koo Choo, Hyun Jin Jung, Jin Koo Choi
Director: Park Woo Sang
Korean Punch & Block Classic!